Kontakt

Mirosław Brzozowski

+ 48 609 58 58 89

Geschäftsführer
mbrzozowski@mirand.szczecin.pl

Andrzej Kaczmarczyk

+ 48 601 58 58 39

Technischer Leiter

a.kaczmarczyk@mirand.szczecin.pl

Manager

+ 48 721 29 63 12

r.janicki@mirand.szczecin.pl

 

MIRAND PROJECT MANAGEMENT Sp. z o.o.

ul. Firlika 31 LB 2
71-637 Szczecin POLAND

tel. +48 91 455 73 15
fax. +48 91 455 73 15
mobile office:+48 721 296 312

website: www.mirand.szczecin.pl
NIP: PL9552184155, REGON: 320295000

Wpis do rejestru sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000271903. Kapitał zakładowy wniesiony w całości 162.500,00 zł.

Back to Top