2016


 

NB 28, NB 29, NB30, NB 31 – nowa budowa holowników

Nowa budowa czterech holowników. Prace obejmowały obsługę technologiczną, palenie oraz gięcie blach i profili. Prefabrykację wstępną i prefabrykację sekcji.


KONTENERY

Wykonanie, montaż i spawanie 2 kontenerów.


RIO DE  JANEIRO

Wykonanie wzmocnień pokrywy luku ładowni.


ED-25, ED-26, ED-27, ED-28, ED-29 -modernizacja barek

Mirand Project Management Sp. z o.o. wykonała modernizację barek. Z dwóch barek zostały wycięte sekcje, które następnie zostały połączone. Do połączonej konstrukcji zostały dobudowane nowe sekcje dziobowa oraz rufowa. Na każdej z barek została położona nakładka na całej powierzchni topu oraz na ścianach wzdłużnych ładowni do wysokości 1m. Modernizacji uległy także zrębnice. Po zakończeniu prac barki zostały pomalowane.


 

BA – 14 – przegląd klasowy

BA – 18 – przegląd klasowy

Ponton – Hamburg

Budowa od podstaw nowego pontonu o masie 130 t (dł. 35m, szer. 10m, wys, 1,5-1,2 m). Termin wykonania 32 dni


 

Sekcje denne i koferdamy – Hamburg

 

Ponton pływający DBR 4147 – remont

Na jednostce została wymieniona blacha na całym pokładzie. Wymieniono wszystkie rury na pilersy. Dokonano regeneracji pokryw włazowych. Wykonano i zamontowano nowe wzdłużniki i dwuteowniki.


 

Barka ZPP-0 4210 – remont


BLUE PHANTOM – remont silnika (Mak 9M32)

Wykonano wymianę głowic na trzech układach oraz jednej tulei.


 

Barki ZPP-0 4249 i ZPP-0 4260 – remont

Remont oparty na wymianie zrębnic i częściowym ich wyprowadzeniu. Wymianie uległy również kątowniki i węzłówki. Na jednej z barek prostowaliśmy pokład w części rufowej oraz dokonaliśmy remontu windy.

Back to Top