2012


MSM DON

Prefabrykacja i montaż fabrycznie nowych żurawi MacGregor na pokładzie. Wydłużenie pokładu dziobówki. Zmiana systemu balastowego.

 


NOWA BUDOWA „KOŁ-149” – KUTER RYBACKI

Nowa budowa w pełni wyposażonej jednostki.
Budowa kadłuba, nadbudówki wraz z masztem sygnałowym. Wykonanie kompletnych systemów rurarskich. Wykonanie instalacji elektrycznej i nawigacyjnej.
Posadowienie, fundamentowanie i ustawienie lini wału wraz z wykonaną płetwą steru + dysza Cortha.
Wyposażenie maszynowni w niezbędne systemy i instalacje. Wykonanie instalacji hydrauliki głównej i sterowej. Wykonanie wyposażenia pokładowego. Wykonanie kompletu wind sieciowych (aluminium) oraztrałowych (stalowe), opcjonalnie. Wykonanie kompletnego wyposażenia pomieszczeń socjalnych.
Prace konserwacyjne – piaskowanie i malowanie.
Wykonanie prób stateczności (kiwania) pod nadzorem klasyfikatora.
Odbycie wraz z załogą Armatora prób morskich, w obecności klasyfikatora.
Uzyskanie niezbędnych dokumentów poświadczających zdolność żeglugową dla zbudowanych jednostek t.j. Świadectwo Klasy, Stała Karta Bezpieczeństwa.

Back to Top